قرمز سبز آبي خاکستري
نيكوكار از كار نيك بهتر است ، و بد كردار از كار بد بدتر . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت