قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، كريم است و كَرَم را دوست مي دارد، خوهاي والا را دوست مي دارد و خوهاي پست را ناخوش مي دارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت