قرمز سبز آبي خاکستري
محبّت دنيا، خرد را تباه مي كند و دل را ازشنيدن حكمت باز مي دارد و كيفري دردناك مي آورد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت