قرمز سبز آبي خاکستري
بدترين مردم كساني اند كه از بدترين مسأله ها مي پرسند تا دانشمندان را به اشتباه اندازند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت