قرمز سبز آبي خاکستري
با بي رغبتي به آنچه در دست مردم است، با آنان اظهار دوستي كن، تا دوستي شان را به دست آوري . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت