قرمز سبز آبي خاکستري
ستودن بيش از سزيدن ، چاپلوسى كردن است ، و كمتر از آنچه بايد درماندگى است يا رشك بردن . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت